„Uszyj zamiast kupować” – BKO40+

Grupa nieformalna Babski Klub Optymistek 40+ przy wsparciu Koła Gospodyń Wiejskich w Krągach oraz Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie pozyskała środki na realizację zadania pn. „Uszyj zamiast kupować” w ramach Programu Społecznik 2022-2024.

Celem projektu jest budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw społecznych mieszkanek gminy Borne Sulinowo w ramach działania proekologicznego, jakim jest przeprowadzenie warsztatów szycia z materiałów ekologicznych wśród 10-15 kobiet oraz przygotowanie wystawy powstałych prac artystycznych, poprawiając kondycję środowiska naturalnego i zwiększając świadomość ekologiczną mieszkanek i mieszkańców Pomorza Zachodniego.

Realizacja projektu rozpoczęła się 2 września 2022 r. w siedzibie Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, gdzie prowadzony jest cykl warsztatów z tworzenia prac artystycznych – szycia z materiałów ekologicznych np. tkanin naturalnych, naturalnego pochodzenia, materiałów z drugiej ręki.

Uczestniczkami projektu jest grupa mieszkanek gminy Borne Sulinowo, które reprezentują rożne grupy społeczne i zawodowe.

Zakończenie projektu uwieńczy wystawa przygotowana przez realizatorki projektu pod koniec listopada 2022 r.

Dofinansowanie projektu wynosi 5 000,00 zł, natomiast wkład własny osobowy wyceniono na 910,00 zł.

„Program zainicjowany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego”

#PomorzeZachodnie, #ProgramSpołecznik, #społecznik, #KARR