Przystań kajakowa

Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty

Budowa infrastruktury kajakowej na Szlaku kajakowym rzeką Piławą

Gmina Borne Sulinowo zakończyła realizację inwestycji polegającej na budowie infrastruktury kajakowej na szlaku kajakowym rzeką Piławą. Do dyspozycji miłośników spływów kajakowych oddano 2 przystanie kajakowe – jedną w Bornem Sulinowie i jedną w pobliżu miejscowości Liszkowo.
 
W Bornem Sulinowie wybudowano nowy pomost rekreacyjno – cumowniczy, hangar do przechowywania kajaków oraz budynek zaplecza przystani kajakowej, w którym znajdują się m.in.: recepcja, pomieszczania higieniczno – sanitarne (natryski, WC) i jadalnia. Przystań w Liszkowie stanowi natomiast pomost rekreacyjno – cumowniczy z wyposażeniem. Na szlaku kajakowym rzeką Piławą zainstalowano także znaki i tablice informacyjne w języku polskim i języku angielskim.
 
Wartość inwestycji w Gminie Borne Sulinowo wyniosła 2.492.410,50 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 stanowiło 1.704.650,72 zł. Nowopowstałą infrastrukturą zarządzać będzie Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie.
 
Przedsięwzięcie jest częścią większego projektu pn. „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty” realizowanego w partnerstwie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie. Jego celem jest przeciwdziałanie antropopresji w Dorzeczu Parsęty i szeroko pojęta ochrona środowiska poprzez wykonanie przystani kajakowych.
 
Projekt dotyczy budowy przystani kajakowych na trzech szlakach kajakowych: Szlaku po rzece Parsęcie, Szlaku po rzece Piławie i Szlaku w ramach Pętli Szczecineckiej. Liderem projektu jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie.
 
Całkowita wartość projektu: 5.569.702,92 zł
Koszty kwalifikowane: 5.569.702,92 zł
Dofinansowanie (wkład UE): 4.734.247,48 zł
 
Projekt pn. „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty” uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych.