Zapewnienie dostępności

Zarządzenie w sprawie przyjęcia procedury umożliwiającej składanie wniosków o zapewnienie dostępności

Zał. nr 1 Procedura umożliwiająca składanie wniosków o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Zał. nr 2 Procedura umożliwiająca składanie wniosków o zapewnienie dostępności cyfrowej oraz skarg na brak zapewnienia dostępności cyfrowej

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej