Pole namiotowe

Borne Sulinowo – jedno z najmłodszych miast w Polsce, nie tylko dlatego, że status miasta formalnie otrzymało 15 września 1993 roku, lecz także dlatego, że dopiero w 1992 roku ukazało się w ogóle na mapach Polski.

W miejscu, gdzie dzisiaj możemy podziwiać malownicze miasteczko Borne Sulinowo, była kiedyś mała wioska Linde (Lipa). Nawiązaniem do jej nazwy jest dzisiejszy herb naszego miasta – zielona lipa na złotym tle. Historia Bornego i jego okolic jest niezwykle barwna i ciekawa, dlatego warto tu przyjechać.

Dla wszystkich Gości mamy informację:
1 lipca 2023r. otworzyliśmy Pole Namiotowe, usytuowane przy ul. Sportowej, nad Jeziorem Pile.


CENNIK w PLN/DOBĘ korzystania z pola namiotowego przy ul. Sportowej: CENA w PLN/DOBĘ
OSOBA DOROSŁA 20,00*
DZIECKO DO LAT 7 10,00*
UCZNIOWIE I STUDENCI ZA OKAZNIEM LEGITYMACJI 15,00*
KAMPER 20,00*
PRZYCZEPA CAMPINGOWA 20,00*
PRZEDSIONEK DO PRZYCZEPY/KAMPERA 5,00*
NAMIOT OGRODOWY 7,00*
NAMIOT (1-2 os.) 10,00*
NAMIOT (3-4 os.) 15,00*
NAMIOT (< 4 os.) 20,00*
NAMIOT TYPU NS (8-10 os.) 30,00*
SAMOCHÓD OSOBOWY/ MOTOCYKL 10,00*
SAMOCHÓD OSOBOWY/MOTOCYKL/BUS – POBYT DZIENNY – PARKING 15,00*
BUS 15,00*
PIES 5,00*

POZOSTAŁE OPŁATY CENA w PLN
ZRZUT NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH/ UZUPEŁNIENIE WODY 25,00
ŁADOWANIE TELEFONU/POWERBANKU 10,00
MEDIA 1,70 zł/1 min 25,00
MEDIA 1 cykl 35,00/cykl
OPŁATA JEDNORAZOWA ZA PODŁĄCZENIE DO PRĄDU (w cenie 10 kW) 15,00
OPŁATA ADMINISTRACYJNA ZA UDOSTĘPNIENIE MEDIÓW wg liczników 1,50 x zużycie

*przy pobycie powyżej 7 dni – 10 % ZNIŻKI

FORMA PŁATNOŚCI tylko PLN: płatność gotówką, płatność kartą płatniczą •MasterCard •Maestro •VISA

Doba zaczyna się od godz. 11:00 i kończy się o godz. 11:00.

Na pobyt na polu namiotowym nie prowadzimy rezerwacji!  

Telefon całodobowy czynny w sezonie letnim od 01.07 – 31.08 – tel. +48 736 371 523
Telefon stacjonarny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 21:00 – tel. 94 37 49 612

Teren pola jest ogrodzony, oświetlony i monitorowany.

W bezpośrednim sąsiedztwie pola namiotowego znajduje się budynek socjalny przystosowany dla osób niepełnosprawnych, w którym znajdują się:

 • toalety dla kobiet i mężczyzn
 • prysznice dla kobiet i mężczyzn
 • zaplecze kuchenne wyposażone w kuchenki indukcyjne (3 szt.) i lodówki (2 szt.) – garnki i naczynia we własnym zakresie
 • pralko-suszarki (3 szt.) – płyny do prania we własnym zakresie
 • stanowisko zewnętrzne do mycia naczyń i poboru wody, ze stałym dostępem do ciepłej wody

Nad jeziorem Pile, poniżej pola namiotowego znajduje się przystań kajakowa, w skład której wchodzą pomosty oraz hangar do przechowywania kajaków.ATRAKCJE TURYSTYCZNE:

 • ponad 50 mniejszych i większych jezior w gminie Borne Sulinowo
 • możliwość wędkowania (zezwolenie na wędkowanie dla J. Pile do wykupienia w Banku spółdzielczym – ul. Lipowa w Bornem Sulinowie)
 • otaczają nas lasy sosnowe, z domieszką brzozy, buka i dębów, stąd możliwość grzybobrania: rydze, kurki, prawdziwki, podgrzybki czekają.
 • liczne szlaki kajakowe, w tym wypływającą z J. Pile rzeką Piławą (wypożyczalnie kajaków w Bornem)
 • liczne szlaki rowerowo-piesze , np. Ścieżka pieszo-rowerowa „Po bunkrach poligonu Gross Born”, a wśród nich nowy szlak rowerowy, który stał się częścią Trasy Pojezierzy Zachodnich o długości 338 km (wypożyczalnia rowerów w Bornem)
 • jedne z największych w Europie wrzosowisk – Wrzosowiska Kłomińskie z wyodrębnionym rezerwatem Diabelskie Pustacie    o powierzchni 932,53 ha znajduje się    8 km na południe-południowy wschód od Bornego Sulinowa. Na najwyższym na terenie rezerwatu wzniesieniu (175 m n.p.m.) zlokalizowano drewnianą wieżę widokową. W jej pobliżu znajduje się miejsce postojowe dla pojazdów.
 • dla miłośników historii – Muzeum Militarnej Historii w Bornem Sulinowie – z wieloma atrakcjami, np. możliwość gry w paintball oraz dla grup zorganizowanych wyprawy na quady

CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ w Bornem Sulinowie: ul. Bolesława Chrobrego 3A
tel. 94 37 34 166
mobil: 502 188 102
e-mail: it@bornesulinowo.pl


Regulamin pola namiotowego przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie

I. PRZEPISY OGÓLNE:

 1. Zarządcą pola namiotowego w Bornem Sulinowie przy ul. Sportowej jest Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie.
 2. Zasady Regulaminu mają na celu ochronę praw wszystkich Gości (dalej: Gości pola namiotowego).
 3. Niniejsze zasady określają obowiązki gości dotyczące ich zachowania się podczas pobytu na polu namiotowym oraz sposób korzystania z udostępnionych urządzeń technicznych i zaplecza socjalno-technicznego.
 4. Zarządca pola namiotowego nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu przez gości.

II. PRZYJAZD I WYJAZD GOŚCI:

 1. Po przybyciu na pole namiotowe, gość jest zobowiązany do zameldowania się w recepcji oraz zapoznania z Regulaminem pola namiotowego .
 2. Podczas rejestracji gość winien jest okazać dokumenty tożsamości wszystkich osób przebywających na terenie pola namiotowego .
 3. Miejsce ustawienia sprzętu kempingowego i pojazdu gościa wyznacza personel recepcji, zależnie od pozostających do dyspozycji stanowisk kempingowych lub nieoznakowanego terenu pola namiotowego.
 4. Zabrania się samodzielnej zmiany parceli bez uprzedniego uzgodnienia z personelem recepcji.
 5. Otrzymany paragon uprawnia do przebywania na polu namiotowym, należy zachować go do kontroli przez cały okres pobytu.
 6. Opłata za cały pobyt uiszczana jest w chwili przyjazdu. Wynajmujący jest zobowiązany do okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość najemcy przed dokonaniem opłaty.
 7. Za wykupiony i niewykorzystany pobyt nie udziela się zwrotu uiszczonej kwoty.
 8. Doba pobytowa rozpoczyna się od godz. 11.00 pierwszego dnia pobytu, a kończy się o godz. 11.00 w dniu wyjazdu.

III. KORZYSTANIE Z POLA NAMIOTOWEGO:

 1. Pobyt jest dozwolony wyłącznie w ramach przestrzeni do tego wyznaczonej.
 2. Zabrania się zmiany stanowiska kempingowego przez gościa bez uprzedniego pozwolenia wydanego przez personel recepcji.
 3. Poruszanie się po terenie pola przez gościa pojazdem mechanicznym zobowiązuje go do zachowania szczególnej ostrożności – dopuszczalna prędkość na całym polu namiotowym wynosi 5 km/h.
 4. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem rodziców lub osób, które są za nie bezpośrednio odpowiedzialne. Korzystanie przez dzieci z usług na polu musi odbywać się wyłącznie w obecności nadzorujących ich dorosłych.
 5. Gość ma prawo posiadać na polu psa pod warunkiem zgłoszenia tego na recepcji, zachowania stosownej higieny (sprzątanie po czworonogu) oraz posiadania świadectw obowiązujących szczepień ochronnych.
 6. Psy powinny być trzymane na smyczy i wyprowadzane w kagańcu, jeśli są agresywne.
 7. Potrzeby fizjologiczne zwierzę powinno załatwiać poza posesją.
 8. Ewentualne szkody powstałe z udziałem zwierzęcia pokrywa właściciel.
 9. Odwiedzający gości pola mogą przebywać na terenie pola od godz.9.00 do godz. 22.00, tylko jeśli zostało to uprzednio zgłoszone w recepcji i muszą stosować się do niniejszego Regulaminu.
 10. W godzinach 22:00 – 7:00 zamykamy bramę wjazdową. Otwarcie bramy następuje tylko po kontakcie z recepcją.
 11. Przed opuszczeniem pola namiotowego gość jest zobowiązany do posprzątania i pozostawienia w nienaruszonym stanie miejsca, na którym przebywał.

IV. KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH I SPRZĘTU:

 1. Goście mogą korzystać z urządzeń elektrycznych i komunalnych oraz ze sprzętu. Urządzeń i sprzętu można używać jedynie zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem
 2. Na terenie pola zabronione jest mycie samochodu, zmiana oleju w pojeździe itp.
 3. Umywalki, prysznice, WC oraz punkt zrzutu nieczystości muszą być użytkowane we właściwy sposób, odpowiadający ich przeznaczeniu; goście muszą być świadomi, że są to urządzenia sanitarne, które wspólnie użytkują wszyscy goście pola namiotowego.
 4. Podłączenia do instalacji elektrycznej i odłączenia od niej (skrzynka elektryczna) dokonuje wyłącznie uprawniony do tego personel pola namiotowego.

V. PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW OSOBISTYCH I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OBRAŻENIA ODNIESIONE NA TERENIA POLA NAMIOTOWEGO:

 1. Gość jest zobowiązany do troszczenia się o swoje mienie i przedmioty osobiste pozostawione na terenie pola namiotowego.
 2. Zarządca pola namiotowego nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotów będących własnością gościa, jak również nie odpowiada za wypadki lub obrażenia powstałe z winy gości.

VI. OCHRONA ŚRODOWISKA:

 1. Do wyrzucania śmieci służą kosze rozstawione na terenie pola namiotowego.
 2. Na terenie pola obowiązuje segregacja śmieci.
 3. Zabrania się wyrzucania śmieci poza przeznaczonymi do tego koszami.
 4. Goście są zobowiązani do utrzymywania miejsca, na którym przebywają, w porządku i czystości.
 5. Goście są zobowiązani do ochrony wszelkich roślin znajdujących się na terenie pola namiotowego.
 6. Goście są zobowiązani do racjonalnego zużywania wody.

VII. PORZĄDEK I SPOKÓJ:

 1. Goście są zobowiązani do przestrzegania porządku i spokoju.
 2. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 06.00. (W godzinach 22:00 – 7:00 zamykamy bramę wjazdową. Otwarcie bramy następuje tylko po kontakcie z recepcją) . W tym czasie goście przebywający na polu nie mogą opuszczać jego terenu w celu nocnego wyjścia.
 3. Na terenie pola namiotowego obowiązuje zakaz głośnego puszczania muzyki. Prosimy nie zakłócać spokoju innym turystom korzystającym z wypoczynku.

VIII. OCHRONA PRZED POŻAREM:

 1. Pole namiotowe wyposażone jest w sprzęt i środki służące do gaszenia pożaru, z których obowiązkowo korzystają goście i wyznaczony personel.
 2. Przypominamy o konieczności zachowania zasad BHP podczas grillowania. Z uwagi na to, że pole znajduje się w otoczeniu drzew prosimy o  rozpalanie grilla z dala od drzewostanu.
 3. Na terenie pola obowiązuje zakaz palenia ognisk poza terenem do tego wyznaczonym.
 4. Zabrania się wnoszenia na teren pola namiotowego łatwopalnych paliw, środków wybuchowych itp.
 5. Właściciel przyczepy, kampera lub namiotu, w którym znajduje się kuchenka do gotowania zobowiązany jest do posiadania na wyposażeniu własnej, sprawnej gaśnicy.

IX. POZOSTAŁE ZASADY:

 1. Gość ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń personelowi recepcji.
 2. Gość zgłasza także personelowi recepcji zniszczenia, niesprawność instalacji i sprzętu oraz wszelkie nieprzestrzeganie niniejszych zasad Regulaminu.

X. KONSEKWENCJE NIEPRZESTRZEGANIA ZASAD PORZĄDKU NA TERENIE POLA NAMIOTOWEGO:

 1. Gość zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Obsługa zastrzega sobie prawo dla zakazu wstępu na teren pola namiotowego:
  • osób pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • zachowującym się agresywnie lub w sposób powszechnie uznany za wulgarny,
  • oraz prawo do usunięcia z terenu osób nieprzestrzegających niniejszego Regulaminu.
 3. Naruszenie zasad niniejszego Regulaminu oraz norm współżycia turystycznego poddawane jest ocenie personelu recepcji i może pozbawić gościa możliwości dalszego pobytu na terenie pola namiotowego bez możliwości zwrotu kosztów pobytu.
 4. Wykupienie pobytu na polu namiotowym w Bornem Sulinowie jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
 5. Regulamin stanowi umowę pomiędzy stronami obowiązującą od momentu uiszczenia opłaty. W razie konfliktów dąży się do polubownego załatwienia sprawy. W przypadku braku porozumienia między stronami konflikt rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla Zarządcy obiektu.
 6. W sprawach nieobjętych Regulaminem decyduje personel pola namiotowego.
  Regulamin pola namiotowego podaje się do wiadomości:

Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2023 r.

Życzymy udanego wypoczynku!